หลับทวน

posted on 30 Aug 2010 17:31 by 13monkey

ดอกไม้หอมยวน รัญจวน ชวนดม กลิ่น

หอม นั้น เพียงลอยตามลม หลงไหล

สีสันมากมายสวยงาม เมื่อได้ชม

 

ความดี จริงไม่มีกลิ่น ไม่มีสี แต่

รู้สึกได้ ทั้งหอม และ ทั้งสวยงาม

แม้จะ ทวนลม หรือ หลับตา

Comment

Comment:

Tweet

Code Here.